کابل سیلیکونی

هادی: مس قلع اندود شده (کلاس 5 مطابق استاندارد IEC60228· )

عايق: كامپاند سيلکيوني نوع IE2 مطابق استاندارد IEC 60245 معادل EI 2 مطابق استاندارد CENELEC HD 22 و VDE 0207

شناسه رشته ها : رنگ ·

دو رشته : مشکی – آبی یا قهوه ای ·

سه رشته : مشکی –آبی – قهوه ای ·

چهار رشته : مشکی – آبی – قهوه ای – مشکی

  • روکش نهایی : سیلیکون به رنگ مورد سفارش (جهت رفتار بهترحرارتی ترجیحاً رنگ قرمز – قهوه ای پیشنهاد میشود).

دمای کارکرد :50- تا 180 درجه سانتگراد

Go to top