کابل معدن


استاندارد توليد: ICEA S -75-381

ولتاژ كار: 8 KV

هادي: مس افشان قلع اندود آنيل شده كلاس 5 مطابق استانداردIEC 60228

شيلد هادي: نوار نيمه هادي

عايق: لاستيك EPR مخصوص ولتاژ متوسط

شيلد عايق: نوار نيمه هادي به اضافه بافت قلع اندود

هادي زمين: مس قلع اندود آنيل شده كلاس 5 مطابق استاندارد IEC 60228

هادي كنترل زمين: مس قلع اندود عايق شده با EPR زرد رنگ

مونتاژ : سه رشته قدرت ، يك رشته كترل زمين و دو رشته هادي زمين با يكيگر تابيده مي شوند.

روكش: لاستيك مشكي تقويت شده با بافت نخ پلي اميد

كاربرد: اين نوع كابل براي تجهيزات سنگين متحرك مانند دستگاه هاي شاول ، دراگلاين ، لايروبي ، و ساير تجهيزات متحرك و همچنين تغذيه معادن زيرزميني به كار مي رو.د.

حداکثر درجه حرارت مداوم هادی : 90 درجه سانتیگراد

 


سطح مقطع هادي

ساختمان هادي

ضخامت عايق

هادي زمين

هادي كنترل زمين

ضخامت روكش

قطر تقريبي كابل

وزن تقريبي كابل

آمپراژ

mm2

N×mm

mm

mm2

mm2

mm

mm

Kg/km

A

25

(7×51) × 0.3

3.8

10

10

5.4

47.3

3530

135

35

(7×72) ×0.3

3.8

16

10

5.6

49.7

4080

163

50

(19×38) ×0.3

3.8

25

10

5.8

53.5

5110

204

70

(19×54) ×0.3

3.8

35

10

6.0

58.2

6120

248

-در صورت نياز به كابل مقاوم در مقابل آتش – عايق از نوع لاستيك سيليكون (S95) انتخاب خواهد شد.

-سايزهاي ديگر بنا به درخواست


 

Go to top