کابل برق تخت


كابل برق تخت با عايق و روكش لاستيك (سه رشته)


 استاندارد توليد : HN 141KSB 

ولتاژ كار: 0.6/1 KV

 هادی : مس افشان انيل شده کلاس ۵ (درصورت نياز قلع اندود)

جدا کننده هادی : نوار پلی استر ٢٣ ميکرون

عايق: كامپاند ويژه لاستيكي رنگي (EPDM) از نوع (EI 7) براساس استاندارد CENELEC HD 22

 روکش نهایی : کامپاند لاستيکی مشکی از نوع (EM 7) مقاوم در برابر حرارت بالا ،سرمای شدید ،  اسيد و هرگونه مواد نفتی و روغنی و آب بندی کامل جهت پمپهای شناور .

ولتاژ تست : ٣ کيلو ولت به مدت ۵ دقيقه

 سایر تستها : بر اساس تستهای مورد نياز در  CENELEC HD 22, PIS E8

 


سايز كابل

ساختمان هادي

N×mm

قطر تقريبي

mm

وزن تقريبي

kg/km

3 × 1.5

48 × 0.2

12.7×5.7

123

3 × 2.5

80 × 0.2

15×6.6

184

3 × 4

56 × 0.3

18.8×8

285

3 × 6

84 × 0.3

21.7×9.1

377

3× 10

(7×21) × 0.3

26.4×10.8

580

3× 16

(7×33) × 0.3

30.7×12.5

826

3× 25

(7×51) × 0.3

36.8×14.8

1215

3× 35

(7×72) × 0.3

41.4×16.6

1647

3× 50

(19×38) × 0.3

48.6×21.5

2383

3× 70

(19×54) × 0.3

55.6×22.4

3085

3× 95

(19×72) × 0.3

62.2×25

3980

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)

سطح مقطع نامي

mm2

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداكثر مقاومت الكتريكي

ohm/km at 20

1.5

19

18

13.3

2.5

27

26

7.98

4

36

34

4.95

6

46

44

3.30

10

64

61

1.91

16

86

82

1.21

25

114

108

0.780

35

142

135

0.554

50

177

168

0.382

70

218

207

0.272

95

263

250

0.206

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

20

25

30

35

40

45

50

55

ضريب

1.15

1.08

1.0

0.91

0.82

0.71

0.58

0.41


 


كابل برق تخت با عايق و روكش لاستيك (چهار رشته)


 ولتاژ كار: 0.6/1 KV

هادی : مس افشان انيل شده کلاس ۵ (درصورت نياز قلع اندود)

 جدا کننده هادی : نوار پلی استر ٢٣ ميکرون

عايق: كامپاند ويژه لاستيكي رنگي (EPDM) از نوع (EI 7) براساس استاندارد CENELEC HD 22

 روکش نهایی : کامپاند لاستيکی مشکی از نوع (EM 7) مقاوم در برابر حرارت بالا ،سرمای شدید ، اسيد و هرگونه مواد نفتی و روغنی و آب بندی کامل جهت پمپهای شناور .

ولتاژ تست : ٣ کيلو ولت به مدت ۵ دقيقه

 سایر تستها : بر اساس تستهای مورد نياز در CENELEC HD 22, PIS E8

 

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)


سايز كابل

ساختمان هادي

N×mm

قطر تقريبي

mm

وزن تقريبي

kg/km

4 × 1.5

48 × 0.2

17.2×6.6

185

4 × 2.5

80 × 0.2

20.4×7.7

280

4 × 4

56 × 0.3

23.4×8.6

370

4 × 6

84 × 0.3

27.2×9.6

504

4× 10

(7×21) × 0.3

35.2×11.9

800

4× 16

(7×33) × 0.3

39×15

1150

4× 25

(7×51) × 0.3

48.9×16.5

1700

4× 35

(7×72) × 0.3

51.9×17.3

2200

4× 50

(19×38) × 0.3

63×21

3100

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)

سطح مقطع نامي

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداكثر مقاومت الكتريكي

ohm/km at 20

1.5

19

18

13.3

2.5

27

26

7.98

4

36

34

4.95

6

46

44

3.30

10

64

61

1.91

16

86

82

1.21

25

114

108

0.780

35

142

135

0.554

50

177

168

0.382

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

20

25

30

35

40

45

50

55

ضريب

1.15

1.08

1.0

0.91

0.82

0.71

0.58

0.41


 

Go to top