کابل برق

 


كابل برق تخت با عايق و روكش لاستيك (سه رشته)


• استاندارد توليد HN 141 (KSB) :

ولتاژ كار: 0.6/1 KV

• هادی : مس افشان انيل شده کلاس ۵ (درصورت نياز قلع اندود)

• جدا کننده هادی : نوار پلی استر ٢٣ ميکرون

عايق: كامپاند ويژه لاستيكي رنگي (EPDM) از نوع (EI 7) براساس استاندارد CENELEC HD 22

• روکش نهایی : کامپاند لاستيکی مشکی از نوع (EM 7) مقاوم در برابر حرارت بالا ،سرمای شدید ، اسيد و هرگونه مواد نفتی و روغنی و آب بندی کامل جهت پمپهای شناور .

• ولتاژ تست : ٣ کيلو ولت به مدت ۵ دقيقه

• سایر تستها : بر اساس تستهای مورد نياز در CENELEC HD و 22 PISE8

 


سايز كابل

ساختمان هادي

قطر تقريبي

وزن تقريبي

kg/km

3 × 1.5

48 × 0.2

12.7×5.7

123

3 × 2.5

80 × 0.2

15×6.6

184

3 × 4

56 × 0.3

18.8×8

285

3 × 6

84 × 0.3

21.7×9.1

377

3× 10

(7×21) × 0.3

26.4×10.8

580

3× 16

(7×32) × 0.3

307×12.5

826

3× 25

(7×51) × 0.3

36.8×14.8

1215

3× 35

(7×72) × 0.3

41.4×16.6

1647

3× 50

(19×38) × 0.3

48.6×21.5

2383

3× 70

(19×54) × 0.3

55.6×22.4

3085

3× 95

(19×72) × 0.3

62.2×25

3980

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)

سطح مقطع نامي

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداكثر مقاومت الكتريكي

ohm/km at 20

1.5

19

18

13.3

2.5

27

26

7.98

4

36

34

4.95

6

46

44

3.30

10

64

61

1.91

16

86

82

1.21

25

114

108

0.780

35

142

135

0.554

50

177

168

0.382

70

218

207

0.272

95

263

250

0.206

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

20

25

30

35

40

45

50

55

ضريب

1.15

1.08

1.0

0.91

0.82

0.71

0.58

0.41


 

كابل برق تخت با عايق و روكش لاستيك (چهار رشته)


* ولتاژ كار: 0.6/1 KV

• هادی : مس افشان انيل شده کلاس ۵ (درصورت نياز قلع اندود)

• جدا کننده هادی : نوار پلی استر ٢٣ ميکرون

عايق: كامپاند ويژه لاستيكي رنگي (EPDM) از نوع (EI 7) براساس استاندارد CENELEC HD 22

• روکش نهایی : کامپاند لاستيکی مشکی از نوع (EM 7) مقاوم در برابر حرارت بالا ،سرمای شدید ، اسيد و هرگونه مواد نفتی و روغنی و آب بندی کامل جهت پمپهای شناور .

• ولتاژ تست : ٣ کيلو ولت به مدت ۵ دقيقه

• سایر تستها : بر اساس تستهای مورد نياز در CENELEC HD و 22 PISE8

 

 

سايز كابل

ساختمان هادي

قطر تقريبي

وزن تقريبي

kg/km

4 × 1.5

48 × 0.2

17.2×6.6

185

4 × 2.5

80 × 0.2

20.4×7.7

280

4 × 4

56 × 0.3

23.4×8.6

370

4 × 6

84 × 0.3

27.2×9.6

504

4× 10

(7×21) × 0.3

35.2×11.9

800

4× 16

(7×32) × 0.3

39×15

1150

4× 25

(7×51) × 0.3

48.9×16.5

1700

4× 35

(7×72) × 0.3

51.9×17.3

2200

4× 50

(19×38) × 0.3

63×21

3100

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)

سطح مقطع نامي

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداكثر مقاومت الكتريكي

ohm/km at 20

1.5

19

18

13.3

2.5

27

26

7.98

4

36

34

4.95

6

46

44

3.30

10

64

61

1.91

16

86

82

1.21

25

114

108

0.780

35

142

135

0.554

50

177

168

0.382

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

20

25

30

35

40

45

50

55

ضريب

1.15

1.08

1.0

0.91

0.82

0.71

0.58

0.41


 


کابل کنترل


كابل هاي كنترل با عايق و روكش لاستيك (گرد)

هادی: مس قلع اندود شده (کلاس 5 مطابق استاندارد IEC60228· )

عايق: كامپاند سيليوني نوع IE2 مطابق استاندارد IEC 60245 معادل EI 2 مطابق استاندارد CENELEC HD 22 و VDE 0207

شناسه رشته ها : رنگ

دو رشته : مشکی – آبی یا قهوه ای

سه رشته : مشکی –آبی – قهوه ای

چهار رشته : مشکی – آبی – قهوه ای – مشکی

روکش نهایی : سیلیکون به رنگ مورد سفارش (جهت رفتار بهترحرارتی ترجیحاً رنگ قرمز – قهوه ای پیشنهاد میشود)

دمای کارکرد : 50- تا 180 درجه سانتگراد

 

استاندارد توليد : ISIR (1926) 66

ولتاژ كار: 450/750 V

هادی : مس افشان انیل شده کلاس 5 (در صورت نیاز قلع اندود)

جدا کننده هادی : نوار پلی استر 23 میکرون

عایق : کامپاند ویژه لاستکی (EPDM) از نوع IE 1 (EI 7)

اندازه هادي: بنا به درخواست

تعداد رشته: تا 61 رشته

جدا كننده روكش: نوار پلي استر 23 ميكرون

روكش نهايي: كامپاند لاستيكي مشكي از نوع SE 4 (EM 7) مقاوم در برابر حرارت بالا ، سرماي شديد ، آب ، اسيد ، و هرگونه مواد نفتي و روغني و آب بندي كامل جهت پمپ هاي شناور

ولتاژ تست: 5/2 كيلوولت به مدت 5 دقيقه

ساير تست ها: بر اساس تستهاي مورد نياز در استاندارد ISIRI (1926)66 ·

 

کابل جوشکاری کنترل


استاندارد تولید ISIRI (1926)66 ·

ولتاژ کار: 750/450 V

هادی : مس افشان انیل شده کلاس 5 (در صورت نیاز قلع اندود)

جدا کننده هادی : نوار پلی استر 23 میکرون

عایق : کامپاند ویژه لاستیکی (EPDM) از نوع IE 1 (EI 7)

جدا كننده روكش: نوار پلي استر 23 ميكرون

روكش نهايي: كامپاند لاستيكي مشكي از نوع SE 4 (EM 7) مقاوم در برابر حرارت بالا ، سرماي شديد ، آب ، اسيد ، و هرگونه مواد نفتي و روغني و آب بندي كامل جهت پمپ هاي شناور

ولتاژ تست: 5/2 كيلوولت به مدت 5 دقيقه

كابل جوشكاري با روكش لاستيك

ساير تست ها: بر اساس تستهاي مورد نياز در استاندارد ISIRI (1926)66 ·سايز كابل

ساختمان هادي

قطر تقريبي

وزن تقريبي

kg/km

1 × 1.5

48 × 0.2

6.3

55

1 × 2.5

80 × 0.2

6.7

68

1 × 4

56 × 0.3

7.7

95

1 × 6

84 × 0.3

8.4

123

1× 10

(7×21) × 0.3

10.4

200

1× 16

(7×32) × 0.3

11.7

270

1× 25

(7×51) × 0.3

13.7

390

1× 35

(7×72) × 0.3

15.1

515

1× 50

(19×38) × 0.3

17.5

700

1× 70

(19×54) × 0.3

19.8

945

1× 95

(19×72) × 0.3

22.2

1225

1× 120

(37×47) × 0.3

24.5

1500

1× 150

(37×70) × 0.3

26.8

2200

1× 185

(37×21) × 0.3

29.3

200

1× 240

(61×55) × 0.3

32.2

2800

1× 300

(61×69) × 0.3

35.7

3450

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)

سطح مقطع نامي

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداكثر مقاومت الكتريكي

ohm/km at 20

1.5

19

18

13.3

2.5

27

26

7.98

4

36

34

4.95

6

46

44

3.30

10

64

61

1.91

16

86

82

1.21

25

114

108

0.780

35

142

135

0.554

50

177

168

0.383

70

218

207

0.272

95

263

250

0.206

120

307

292

0.161

150

353

335

0.129

185

402

382

0.106

240

477

453

0.0801

300

551

523

0.0641

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

Environment temperature

20

25

30

35

40

45

50

55

ضريب

Coefficient

1.15

1.08

1.0

0.91

0.82

0.71

0.58

0.41

-در صورت نياز به كابل مقاوم در مقابل آتش – عايق از نوع لاستيك سيليكون (S95) انتخاب خواهد شد.

-سايزهاي ديگر بنا به درخواستسايز كابل

ساختمان هادي

قطر تقريبي

وزن تقريبي

kg/km

2 × 1

32 × 0.2

8.2

85

2 × 1.5

48 × 0.2

9.4

135

2 × 2.5

80 × 0.2

11.2

175

2 × 4

56 × 0.3

12.8

250

2 × 6

84 × 0.3

14.5

320

2× 10

(7×21) × 0.3

19.8

590

2× 16

(7×32) × 0.3

22.4

790

2× 25

(7×51) × 0.3

26.6

1150

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)

سطح مقطع نامي

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداكثر مقاومت الكتريكي

ohm/km at 20

1

15

14

19.5

1.5

19

18

13.3

2.5

27

26

7.98

4

36

34

4.95

6

46

44

3.30

10

64

61

1.91

16

86

82

1.21

25

114

108

0.780

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

Environment temperature

20

25

30

35

40

45

50

55

ضريب

Coefficient

1.15

1.08

1.0

0.91

0.82

0.71

0.58

0.41

 


سايز كابل

ساختمان هادي

قطر تقريبي

وزن تقريبي

kg/km

3 × 1

32 × 0.2

8.8

110

3 × 1.5

48 × 0.2

10.3

155

3 × 2.5

80 × 0.2

12.1

220

3 × 4

56 × 0.3

13.8

305

3 × 6

84 × 0.3

15.5

410

3× 10

(7×21) × 0.3

21.2

755

3× 16

(7×32) × 0.3

24

1000

3× 25

(7×51) × 0.3

28.5

1450

3× 35

(7×72) × 0.3

31.5

1890

3× 50

(19×38) × 0.3

36.3

2550

3× 70

(19×54) × 0.3

41

3400

3× 95

(19×72) × 0.3

46.2

4250

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)

سطح مقطع نامي

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداكثر مقاومت الكتريكي

ohm/km at 20

1

15

14

19.5

1.5

19

18

13.3

2.5

27

26

7.98

4

36

34

4.95

6

46

44

3.30

10

64

61

1.91

16

86

82

1.21

25

114

108

0.780

35

142

135

0.554

50

177

168

0.382

70

218

207

0.272

95

263

250

0.206

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

Environment temperature

20

25

30

35

40

45

50

55

ضريب

Coefficient

1.15

1.08

1.0

0.91

0.82

0.71

0.58

0.41

 


سايز كابل

ساختمان هادي

قطر تقريبي

وزن تقريبي

kg/km

4 × 1

32 × 0.2

9.3

140

4 × 1.5

48 × 0.2

11.2

190

4 × 2.5

80 × 0.2

13.2

270

4 × 4

56 × 0.3

15.1

380

4 × 6

84 × 0.3

17.3

512

4× 10

(7×21) × 0.3

23.3

926

4× 16

(7×32) × 0.3

26.3

1250

4× 25

(7×51) × 0.3

31.7

1855

4× 35

(7×72) × 0.3

34.7

2395

4× 50

(19×38) × 0.3

40.3

3306

4× 70

(19×54) × 0.3

45.7

4433

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)

سطح مقطع نامي

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداكثر مقاومت الكتريكي

ohm/km at 20

1

15

14

19.5

1.5

19

18

13.3

2.5

27

26

7.98

4

36

34

4.95

6

46

44

3.30

10

64

61

1.91

16

86

82

1.21

25

114

108

0.780

35

142

135

0.554

50

177

168

0.382

70

218

207

0.272

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

Environment temperature

20

25

30

35

40

45

50

55

ضريب

Coefficient

1.15

1.08

1.0

0.91

0.82

0.71

0.58

0.41


 

 کابل برق معدن


استاندارد توليد: ICEA S -75-381

ولتاژ كار: 8 KV

هادي: مس افشان قلع اندود آنيل شده كلاس 5 مطابق استانداردIEC 60228

شيلد هادي: نوار نيمه هادي

عايق: لاستيك EPR مخصوص ولتاژ متوسط

شيلد عايق: نوار نيمه هادي به اضافه بافت قلع اندود

هادي زمين: مس قلع اندود آنيل شده كلاس 5 مطابق استاندارد IEC 60228

هادي كنترل زمين: مس قلع اندود عايق شده با EPR زرد رنگ

مونتاژ : سه رشته قدرت ، يك رشته كترل زمين و دو رشته هادي زمين با يكيگر تابيده مي شوند.

روكش: لاستيك مشكي تقويت شده با بافت نخ پلي اميد

كاربرد: اين نوع كابل براي تجهيزات سنگين متحرك مانند دستگاه هاي شاول ، دراگلاين ، لايروبي ، و ساير تجهيزات متحرك و همچنين تغذيه معادن زيرزميني به كار مي رو.د.

 


سطح مقطع هادي

ساختمان هادي

ضخامت عايق

هادي زمين

هادي كنترل زمين

ضخامت روكش

قطر تقريبي كابل

وزن تقريبي كابل

آمپراژ

mm

N×mm

mm

grounding

Ground

mm

mm

Kg/km

A

25

(7×51) × 0.3

3.8

10

10

5.4

47.3

3530

135

35

(7×72) ×0.3

3.8

16

10

5.6

49.7

4080

163

50

(19×38) ×0.3

3.8

25

10

5.8

53.5

5110

204

70

(19×54) ×0.3

3.8

35

10

6.0

58.2

6120

248

-در صورت نياز به كابل مقاوم در مقابل آتش – عايق از نوع لاستيك سيليكون (S95) انتخاب خواهد شد.

-سايزهاي ديگر بنا به درخواست


 

 

 

 

 

Go to top