کابلهای معدن

استاندارد توليد: ICEA S -75-381

ولتاژ كار: 8 KV

هادي: مس افشان قلع اندود آنيل شده كلاس 5 مطابق استانداردIEC 60228

شيلد هادي: نوار نيمه هادي

عايق: لاستيك EPR مخصوص ولتاژ متوسط

شيلد عايق: نوار نيمه هادي به اضافه بافت قلع اندود

هادي زمين: مس قلع اندود آنيل شده كلاس 5 مطابق استاندارد IEC 60228

هادي كنترل زمين: مس قلع اندود عايق شده با EPR زرد رنگ

مونتاژ : سه رشته قدرت ، يك رشته كترل زمين و دو رشته هادي زمين با يكيگر تابيده مي شوند.

روكش: لاستيك مشكي تقويت شده با بافت نخ پلي اميد

كاربرد: اين نوع كابل براي تجهيزات سنگين متحرك مانند دستگاه هاي شاول ، دراگلاين ، لايروبي ، و ساير تجهيزات متحرك و همچنين تغذيه معادن زيرزميني به كار مي رو.د.

 

Go to top