کابل دریایی

 


كابل هاي قدرت كشتي با عايق و روكش لاستيكي (شيلد يا آرمور) (MGCG)


استاندارد توليد: ISIR (7599) 353

ولتاژ كار:600/1000V 

هادي: مس افشان آنيل شده كلاس 5 (در صورت نياز قلع اندود)

جدا كننده هادي: نوار پلي استر (براي مقاطع 10 ميليمتر مربع و بزرگتر)

عايق: كامپاند ويژه لاستيكي رنگي (EPR) از نوع EI 7 (جهت 90 درجه سانتیگراد)

جدا كننده پوشش میانی: نوار پلي استر

پوشش میانی : کامپاند لاستیکی مشکی (90 درجه سانتیگراد)

شیلد : بافت مس قلع اندود

جداکننده شیلد: نوار پلی استر

روكش نهايي: كامپاند لاستيكي مشكي از نوع SE 1 (EM 7 جهت 90 درجه سانتیگراد) مقاوم در برابر مواد نفتي و روغن

آزمون ولتاژ : 3.5 كيلوولت به مدت 5 دقيقه

آْزمون شعله وري: آزمون انتشار شعله عمودي – رده A

ساير آزمون ها: براساس آزمونهاي مورد نياز استاندارد ISIRI 7599

 


سايز كابل

n×mm2

ساختمان هادي

 n×mm

ضخامت عايق

mm

پوشش مياني

mm

قطر رشته شيلد

mm

ضخامت روكش

mm

قطر تقريبي كابل

mm

قطر حداقل

mm

قطر حداكثر

mm

وزن تقريبي

gr/m

2 × 1.5

48×0.2

1.0

1.0

0.2

1.2

12.2

11.5

14

227

3 × 1.5

48×0.2

1.0

1.0

0.2

1.2

12.8

12

14.5

254

4 × 1.5

48×0.2

1.0

1.0

0.2

1.3

13.9

13.5

16

310

12 ×1.5

48×0.2

1.0

1.0

0.3

1.5

20.8

19

22.5

685

20×1.5

48×0.2

1.0

1.0

0.3

1.7

25.2

24

28

1017

24×1.5

48×0.2

1.0

1.0

0.3

1.8

27.8

26.5

31

1161

2×2.5

80×0.2

1.0

1.0

0.2

1.2

13.2

12.5

15

271

3×2.5

80×0.2

1.0

1.0

0.2

1.3

14

13.5

16

313

4×2.5

80×0.2

1.0

1.0

0.3

1.3

15.5

14.5

17.5

430

2 × 4

56×0.3

1.0

1.0

0.3

1.3

14.8

14

17

373

3 × 4

56×0.3

1.0

1.0

0.3

1.3

15.5

14.5

17.5

443

4 × 4

56×0.3

1.0

1.0

0.3

1.4

16.9

16

19

526

2×6

84×0.3

1.0

1.0

0.3

1.3

16.2

15.5

18

463

3×6

84×0.3

1.0

1.0

0.3

1.4

17.2

16.5

19

542

4×6

84×0.3

1.0

1.0

0.3

1.4

18.6

17.5

20.5

640

2×10

(7×21) ×0.3

1.0

1.0

0.3

1.4

18.6

18

21.5

615

3×10

(7×21) ×0.3

1.0

1.0

0.3

1.4

19.6

19

22.5

678

4×10

(7×21) ×0.3

1.0

1.0

0.3

1.5

21.5

20.5

24.5

915

1×16

(7×33) ×0.3

1.0

1.0

0.2

1.2

12.6

12

14.5

323

3×16

(7×33) ×0.3

1.0

1.0

0.3

1.5

22.2

21

25

982

4×16

(7×33) ×0.3

1.0

1.0

0.3

1.6

24.3

23

27.5

1194

1×25

(7×51) ×0.3

1.2

1.0

0.2

1.3

14.6

13.5

16.5

452

3×25

(7×51) ×0.3

1.2

1.0

0.3

1.6

26.3

24

29

1440

4×25

(7×51) ×0.3

1.2

1.0

0.3

1.7

28.9

27

32

1786

1×35

(7×72) ×0.3

1.2

1.0

0.3

1.3

15.9

15.5

19

619

3×35

(7×72) ×0.3

1.2

1.0

0.3

1.7

28.4

27.5

33

1819

4×35

(7×72) ×0.3

1.2

1.0

0.3

1.8

31.3

30.5

36

2269

1×50

(19×38) ×0.3

1.4

1.0

0.3

1.4

18.1

17.5

21

807

3×50

(19×38) ×0.3

1.4

1.0

0.3

1.9

33.1

32.5

28

2473

4×50

(19×38) ×0.3

1.4

1.2

0.4

2.0

37.3

35

41.5

3199

1×70

(19×54) ×0.3

1.4

1.0

0.3

1.4

20.1

19

23

1035

3×70

(19×54) ×0.3

1.4

1.2

0.4

2.0

38.5

35.5

43

3383

4×70

(19×54) ×0.3

1.4

1.2

0.4

2.1

42.3

39.5

47.5

4320

1×95

(19×72) ×0.3

1.6

1.0

0.3

1.5

22.3

21.5

26

1310

3×95

(19×72) ×0.3

1.6

1.2

0.4

2.2

43.2

41.5

49.5

4357

-در صورت نياز به كابل مقاوم در مقابل آتش – عايق از نوع لاستيك سيليكون (S95) انتخاب خواهد شد.

-سايزهاي ديگر بنا به درخواست

كابل هاي قدرت كشتي با عايق و روكش لاستيكي (MGG)


استاندارد توليد: ISIRI (7599) 353

ولتاژ كار: 600 / 1000 V

هادي: مس افشان آنيل شده كلاس 5 (در صورت نياز قلع اندود)

جدا كننده هادي: نوار پلي استر (براي مقاطع 10 ميليمتر مربع و بزرگتر)

عايق: كامپاند ويژه لاستيكي رنگي (EPR) از نوع EI 7 (جهت 90)

جدا كننده روكش: نوار پلي استر

روكش نهايي: كامپاند لاستيكي مشكي از نوع SE 1 (EM 7 جهت 90) مقاوم در برابر مواد نفتي و روغن

آزمون ولتاژ : 3.5 كيلوولت به مدت 5 دقيقه

آْزمون شعله وري: آزمون انتشار شعله عمودي – رده A

ساير آزمون ها: براساس آزمونهاي مورد نياز استاندارد ISIRI 7599

 


سايز كابل

×n

ساختمان هادي

  n×mm

ضخامت عايق

 mm

ضخامت روكش

 mm

قطر تقريبي كابل

mm

قطر حداقل

mm

قطر حداكثر

mm

وزن تقريبي

gr/m

2 × 1.5

48×0.2

1.0

1.1

9.2

8.8

10.5

121

3 × 1.5

48×0.2

1.0

1.1

9.8

9.2

11

145

4 × 1.5

48×0.2

1.0

1.2

10.9

10

12.5

184

12 ×1.5

48×0.2

1.0

1.4

17.4

16.5

19.5

450

20×1.5

48×0.2

1.0

1.6

21.8

20.5

23.5

710

24×1.5

48×0.2

1.0

1.7

24.4

23

27

845

2×2.5

80×0.2

1.0

1.1

10.2

9.6

11.5

122

3×2.5

80×0.2

1.0

1.2

11

10

12.5

196

4×2.5

80×0.2

1.0

1.2

12.1

11

13.5

242

2 × 4

56×0.3

1.0

1.2

11.4

10.5

13

212

3 × 4

56×0.3

1.0

1.2

12.1

11

14

260

4 × 4

56×0.3

1.0

1.3

13.5

12.5

15.5

334

2×6

84×0.3

1.0

1.2

12.8

11.5

14.5

275

3×6

84×0.3

1.0

1.3

13.8

12.5

15.5

348

4×6

84×0.3

1.0

1.3

15.2

14

17

439

2×10

(7×21) ×0.3

1.0

1.3

15.2

14

17.5

414

3×10

(7×21) ×0.3

1.0

1.3

16.2

15

18.5

470

4×10

(7×21) ×0.3

1.0

1.4

18.1

17

20.5

675

1×16

(7×21) ×0.3

1.0

1.1

9.6

9

11

216

3×16

(7×21) ×0.3

1.0

1.4

18.8

17.5

21.5

739

4×16

(7×21) ×0.3

1.0

1.5

20.9

19.5

23.5

944

1×25

(7×51) ×0.3

1.2

1.2

11.6

10.5

13

333

3×25

(7×51) ×0.3

1.2

1.5

22.9

21

25.5

1154

4×25

(7×51) ×0.3

1.2

1.6

25.5

23.5

28

1483

1×35

(7×72) ×0.3

1.2

1.2

12.5

12

15

432

3×35

(7×72) ×0.3

1.2

1.3

25

24

29

1498

4×35

(7×72) ×0.3

1.2

1.7

27.9

27

32.5

1932

1×50

(19×38) ×0.3

1.4

1.3

14.7

14

17

608

3×50

(19×38) ×0.3

1.4

1.8

29.7

28.5

34.5

2127

4×50

(19×38) ×0.3

1.4

1.9

33.1

31.5

38

2742

1×70

(19×54) ×0.3

1.4

1.3

16.7

15.5

19

825

3×70

(19×54) ×0.3

1.4

1.9

34.3

32

39

2914

4×70

(19×54) ×0.3

1.4

2.0

38.1

35.5

43

3748

1×95

(19×72) ×0.3

1.6

1.4

18.9

18

22

1065

3×95

(19×72) ×0.3

1.6

2.1

39

37

44.5

3782

-در صورت نياز به كابل مقاوم در مقابل آتش – عايق از نوع لاستيك سيليكون (S95) انتخاب خواهد شد.

-سايزهاي ديگر بنا به درخواست

Go to top